login
homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact
propositie
verandercyclus
Propositie
Organisatieverandering vanuit de kern ontwikkelen, dat is de visie en de kracht van intrinsique. Dat is consequent doorgevoerd in alle diensten van intrinsique.
Wat de reden van een organisatieverandering ook is, de wezenlijkheid ervan moet voor alle betrokkenen helder zijn of helder worden. Dat is de inhoud van de verandering, het te bereiken resultaat. Dat is de kern en de missie van de strategie. Om dat doel te bereiken is een veranderingsproces met uitgekiende interventies nodig waarbij de vorm ervan steeds past bij de inhoud. Intrinsique helpt al jaren organisatieveranderingen vorm te geven.

Waar staat uw onderneming in de verandercyclus?

Hoe intrinsique ook uw organisatie kan ondersteunen is afhankelijk van waar uw onderneming staat in de verandercyclus.


verandercyclus
homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact


© 2003 ... 2006 Intrinsique bv - Alle rechten voorbehouden