login
homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact
referenties
Karakterisering opdrachten
Interim- , project- en changemanagement
Werkconferenties
Strategie
Handelingsonderzoek
Training/coaching
Diversen
Interim- , project- en changemanagement
 • Algemeen management van een e-Business service onderneming.
 • Begeleiden van de invoering van Service Management bij een Verzekeringsmaatschappij.

 • Opzetten en invoeren van het kwaliteitssysteem voor een adviesunit ten behoeve van ISO9001(KEMA)-certificering.

 • Projectleider diverse ontwikkelprojecten voor verschillende opdrachtgevers.

 • Organisatieonderzoek en -advies ter verbetering van de projectenbeheersing en vergroting van het verandervermogen bij een semi-overheidsinstelling.

 • Invoeren van Competence Management bij de automatiseringsafdeling van een ‘ketenregisseur’ in groente, paddestoelen en fruit.


 • Werkconferenties
 • Advisering bij het ontwerp en de uitvoering van een grote werkconferentie (150 deelnemers) ter ondersteuning van de invoering van Competence Management bij een grote rechtbank.

 • Voorbereiden en begeleiden van een werkconferentie voor een maatschap van radiologen, gericht op de organisatieontwikkeling na de fusie van twee ziekenhuizen.

 • Ontwerp en begeleiding van een werkconferentie ter ondersteuning van de reorganisatie van de IT afdeling van een landelijke overheidsinstelling.


 • Strategie
 • Ontwikkelen van een e-Business strategie voor een grote handelsonderneming in motoren.

 • Uitvoeren van een e-Business-scan bij een grote drukkerij.

 • Uitvoeren van een e-Business-scans bij een handelsonderneming in buizen.

 • Begeleiden van strategieontwikkeling, vaak in combinatie met werkconferenties, meetings, brainstorms en dergelijke, voor verschillende cliënten.


 • Handelingsonderzoek
 • Individueel en collectief competentie-assessment en -advies t.b.v de professionalisering van een IT-afdeling van een overheidsinstelling.

 • Individueel en collectief competentie-assessment en -advies t.b.v de professionalisering van een hoveniersbedrijf.

 • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een regionale internet-portal met als doel het stimuleren van regionale samenwerking tussen publieke en private dienstverlening en burgers; in opdracht van een grote gemeente en de regionale Kamer van Koophandel.

 • Individueel competentie-assessment en -advies t.b.v. de outplacement van een complete IT afdeling van een grote oliemaatschappij.

 • Professionaliseren van de unit Planning & Control van het infra-beheerbedrijf van een grote spoorwegmaatschappij.

 • Advisering ten aanzien van het implementatieproces van een nieuw informatiesysteem, inclusief het ontwikkelen en verzorgen van bijbehorende trainingen, bij een overheidsinstantie.

 • Organisatieonderzoek en -advies t.b.v. verbetering van de sterk gedaalde motivatie na een directie-wisselingen en een bedrijfsverhuizing bij een leverancier van netwerken en netwerkdiensten in de gezondheidszorg.


 • Training/coaching
  • Ontwikkelen en verzorgen van de training ‘Feedback geven aan opdrachtgevers’ voor Business Consultants van een grote ICT onderneming.

  • Individuele coaching van Business Consultants.

  • Verzorgen meerdaagse salestrainingen voor ervaren Account Managers en Business Consultants.

  • Ontwikkelen en verzorgen van een training ‘Inkopen van Software en Automatiseringsdiensten’ i.o.v. een vereniging van inkopers.

  • Ontwerpen en verzorgen van management-workshops in het kader van de reorganisatie van het goederenvervoer bij een grote spoorwegmaatschappij.

  • Opstellen en begeleiden van een professionaliseringsplan voor de automatiseringsafdeling van een verzekeringsmaatschappij, met de nadruk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en een attitudewijziging bij de medewerkers.

  • Ontwikkelen van vele specifieke maatwerk-trainingen voor verschillende opdrachtgevers.

  • Begeleiden/coachen van de werkgroep Carrière, belast met de ontwikkeling van het carrièrebeleid van een softwarehouse.


  Diversen
 • Selectie/assessment van IT-personeel voor verschillende opdrachtgevers.


 • homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact


  © 2003 ... 2006 Intrinsique bv - Alle rechten voorbehouden