login
homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact
netwerk
Netwerk
John Kern
Sarine Zijderveld
Peter Tempelaars
Geatse Meester
Aart van Bochoven
Erik Jan Hengstmengel
Mary Schilder
John Kern
Studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Volgde daarnaast verschillende opleidingen op het gebied management en organisatieleer.
Hij was 14 jaar werkzaam bij Cap Gemini Nederland B.V. Daar vervulde hij meerdere functies waaronder senior business consultant en managing consultant.
In juni 2000 is hij in dienst getreden bij Better.be als senior consultant en is vervolgens halverwege 2001 aangesteld als (interim) algemeen directeur van Better.be Services B.V. Vanaf begin 2000 is hij tevens actief als part-time zelfstandig organisatieadviseur.
In januari 2002 heeft hij intrinsique bv opgericht.

Profiel
Ondernemend, veelzijdig, gedreven, tolerant, out-of-the-box denkend en spiegelend. Weet mensen in gesprekken snel op hun gemak te stellen waardoor zij bereid zijn kennis en informatie te delen. Door met deze kennis en informatie op een zorgvuldige wijze om te gaan wordt het vertrouwen behouden, waardoor niet alleen in de onderzoeksfase, maar ook in de plannings- en uitvoeringsfase resultaten worden geboekt.

Als manager, adviseur en coach in staat meer uit mensen te halen dan zij zelf voor mogelijk houden. Geeft leiding en sturing aan mensen en processen in een begeleidende en coachende rol, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het scheppen van de juiste condities waarbinnen individuen en groepen zelfstandig optimaal kunnen presteren.

Werkzaam op de gebieden e-Strategy en e-Business, Management, Change & Human Performance, Competentie Management, Training, Coaching & Counseling op het gebied van sociale en adviesvaardigheden, Werving & Selectie en Opleidingsontwikkeling.

Sarine Zijderveld
Creativiteit, professionaliteit en enthousiasme kenmerken het werk van Sarine Zijderveld als adviseur, trainer en coach.
"Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet" is de gedachte van waaruit zij werkt. Vraagstukken op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling zijn voor haar geen objectieve waarheden, maar resultaten van verschillende percepties en meningen. Wat waar is voor de een, is daarmee nog niet waar voor de ander. Dit betekent dat zij probeert zoveel mogelijk oordeelsvrij te analyseren en te confronteren, en dat zij verschillen niet toedekt maar deze juist opzoekt om ze productief te maken.
Sarine Zijderveld (1964) heeft een bedrijfskundige achtergrond (management van verandering, personeels- & organisatie-wetenschappen) en volgde de leergang Change Management van Sioo. Zij is o.a. lid van de orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Peter Tempelaars
Een adeqaute informatievoorziening is van levensbelang voor een organisatie om deze te laten werken en te kunnen besturen.
Dit vereist niet alleen goed werkende ICT-voorzieningen maar ook een visie op hoe de informatievoorziening voor uw organisatie zich zal gaan ontwikkelen.
Een heldere visie maakt het voor u mogelijk om de juiste keuze te maken ten aanzien van uw informatiesystemen, ICT-middelen en de wijze waarop u het beheer kan inrichten.
Het uitgangspunt is dat de organisatie van de informatievoorziening geen doel op zich is, maar u juist helpt bij het realiseren van de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie. Niets meer en niets minder.

BIND Informatievoorziening

Geatse Meester
Geatse Meester, (1966): Afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Twente. Gepromoveerd op logistieke besturingsconcepten in de industrie. Werkte als logistiek manager voor Stora AB in Zweden en als adjunct directeur voor Hubert Jans BV in Nederland. Daarna was hij werkzaam bij PriceWaterhouseCoopers, waar het zwaartepunt van de werkzaamheden lag op interim management.

Sinds 1999 is Meester als mede- oprichter en eigenaar betrokken bij Better.be. Binnen Better.be is de Services tak vormgegeven. Dit bedrijfsonderdeel is begin 2002 verzelfstandigd. Meester houdt zich binnen de organisatie bezig met de klanten en externe betrekkingen, de consultancy en het beleid.

Better.be

Aart van Bochoven
Directeur van Bureau Blaauwberg. Bureau Blaauwberg biedt beleidsondersteuning aan organisaties op het scharnierpunt van politiek en samenleving. Blaauwberg is actief op uiteenlopende terreinen als sociale-zekerheid, arbeidsbemiddeling, ouderenzorg en ontwikkelingssamenwerking, economisch structuurbeleid en informatietechnologie. Wat de klanten met elkaar gemeen hebben, is een politieke en maatschappelijke omgeving, die nieuwe, complexe en soms onderling strijdige eisen stelt, die niet direct in een handzaam markt- of werkplan te beantwoorden zijn.

Blaauwberg is gewend min of meer omvangrijke opdrachten te verrichten in samenwerking met andere bureaus; reden daarvoor is niet alleen het verkleinen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de professionele capaciteit, maar ook het bereiken van inhoudelijke synergie.

Bureau Blaauwberg

Erik Jan Hengstmengel
Innovation is all around us. In new technology coming up, offering new business opportunities towards the market. In organisations, where new working relations emerge, based on changing needs of both organisation and workers. And in society as a whole, where individuals look for a new balance between life and work.

Nomade Consulting is a young company specialised in Innovation Consulting. A young company, but based on a long experience in innovation. In strategy and implementation consulting, in management and project management. In major organisations all over Europe, both in existing and emerging market areas.

Mary Schilder
Scoren met informatie en communicatie is Mary's specialiteit.

  • Managementinformatie / scorecards
  • Content ontwerp @ -management
  • Management support

    De Contentmanager

  • homepropositietrainingreferentiesnetwerkcontact


    © 2003 ... 2006 Intrinsique bv - Alle rechten voorbehouden